Search

Verbeterplannen

De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken worden uitvoerig besproken met de cliëntenraad en de leden van Coöperatie Dichtbij/Zorg Dichtbij. Hieruit vloeien belangrijke verbeterplannen die worden opgenomen in het A3-plan (beleidsplan) van de coöperatie.