Search

Uitgangspunten

  • Versterking van de eerstelijn, meer complexe (wond-)zorg thuis kunnen bieden
  • Verhoging van de kwaliteit van verpleegkundige (wond-)zorg en behandeling
  • Met én van elkaar leren, kennis delen en expertise bundelen 
  • Het doen van onderzoek en wetenschappelijke validatie
  • Verantwoordelijkheid bij de professional
  • Investeren in scholing van medewerkers
  • De beste zorg en behandeling voor de cliënt, onafhankelijk waar de medewerker werkt
  • Inzet van ieders talenten, ieder vanuit eigen rol
  • Onnodige verwijzingen naar de tweedelijn voorkomen